Είστε εδώ:
Αρχική > ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ > Έκκληση του δημάρχου Ικαρίας για έργα στα λιμάνια του νησιού

Έκκληση του δημάρχου Ικαρίας για έργα στα λιμάνια του νησιού

 

Ο δήμαρχος Ικαρίας με επιστολή του προς τους αρμόδιους φορείς θίγει το μείζον θέμα των λιμενικών υποδομών του νησιού. Αναλυτικά η επιστολή έχεις ως εξής:

ΘΕΜΑ: Λειτουργία υποδομων Λιμενα Ευδηλου Ικαριας. ΣΧΕΤΙΚO: Η από 30-05-2016 επισήμανση, μέσω επιστολής μας, σε όλους τους αρμοδίους: 1. Του προβληματισμού που είχε προκαλέσει, στην Δημοτική αρχή τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ικαρίας, η μη παράδοση για χρήση των πρόσφατα κατασκευασμένων λιμενικών υποδομών στον ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ και 2. Της ανάγκης ολοκλήρωσης των υπολοίπων έργων (υπολειπόμενες λιμενικές υποδομές, περιφερειακός δρόμου Ευδήλου) προκειμένου αφενός να εξασφαλιστεί η προστασία και η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και αφετέρου να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του εν λόγω λιμανιού.

Σύντομο Ιστορικό

Όπως αναφέρθηκε και στην από 30-05-2016 επιστολή μας, η εκπόνηση των μελετών για τα έργα Λιμένος Ευδήλου ξεκίνησε το 1986 από την πρώην κοινότητα Ευδήλου και συνεχίσθηκε (με επικαιροποίηση των παλαιοτέρων και εκπόνηση των υπολοίπων μελετών για τα έργα ολοκλήρωσης λιμένος Ευδήλου) από το Δήμο Ευδήλου κατά τα έτη 1999 έως 2004. Την περίοδο 2004 -2006 εκπονήθηκαν αντίστοιχες μελέτες που αφορούν την «οδό προσπέλασης στο Λιμένα Ευδήλου».

Για το σύνολο των έργων, υπάρχουν όλες οι εγκεκριμένες μελέτες και εκδόθηκαν όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις που προβλέπονται.

Τα έργα της Α ́Φάσης που αφορούσαν την επέκταση του προσήνεμου μόλου κατά 120m κατασκευάστηκαν από την πρώην κοινότητα Ευδήλου . Κατά τα έτη 2005 έως και

σήμερα εκτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν εργασίες στο λιμάνι του Ευδήλου που αφορούν:

  1. Στην εκβάθυνση της λιμενολεκάνης.
  2. Στην κατασκευή κρηπιδωμάτων στο ανατολικό τμήμα του λιμένα Ευδήλου,

    συνολικού μήκους 195μ., μέσου πλάτους 20μ., και προστασία με Φυσικούς Ογκολίθους σε μήκος 100μ. Τα εν λόγω κρηπιδώματα εντάσσονται στην Β ́Φάση των Εργων ολοκλήρωσης λιμένος Ευδήλου και παρέχουν την δυνατότητα άμεσης προσέγγισης σ ́αυτά των πλοίων της γραμμής.

  3. Στην κατασκευή του υποέργου «Αλιευτικό καταφύγιο όρμου Ευδήλου» που επίσης εντάσσεται στα έργα της Β ́Φάσης.
  4. Στην επέκταση (κατά 200m περίπου) του προσήνεμου μόλου στα βόρεια. Η εν λόγω επέκταση εντάσσεται στα έργα της Γ ́ Φάσης ̈των έργων ολοκλήρωσης λιμένα Ευδήλου.

Τα προαναφερόμενα λιμενικά έργα σε συνδυασμό με την νέα οδό προσπέλασης και γέφυρα λιμένα Ευδήλου προβλεπόταν ότι θα απαλλάξουν τη στενή παραλία του οικισμού από τη διακίνηση σ’ αυτή όλης της επικίνδυνης και οχληρής διέλευσης φορτηγών και γενικώς πάσης φύσεως οχημάτων διοχετεύοντας την όλη κίνηση εκτός πόλεως προς τον υφιστάμενο (κατάληξη της προαναφερόμενης γέφυρας- οδό προσπέλασης) κόμβο προς Αγ.Κήρυκο και Αρμενιστή.

Ως εκ τούτου είναι σαφές ότι στον Εύδηλο Ικαρίας κατασκευάζετε και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί ένα νέο σύγχρονο και ασφαλές λιμάνι , το οποίο εξυπηρετεί ολόκληρο το νησί της Ικαρίας, αναβαθμίζοντας τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Τα έργα αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη όλου του νησιού. Το λιμάνι του Ευδήλου εξαιτίας της γεωγραφικής του θέσης (κέντρο του νησιού) εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο των μετακινουμένων από και προς το νησί μας.

Επισημαίνεται ότι ο πρώην Δήμος Ευδήλου για να επιταχύνει τις διαδικασίες λειτουργίας των νέων λιμενικών έργων ανέθεσε πριν από τουλάχιστον έξι (6) χρόνια την εκπόνηση master plan, σχεδίου δηλαδή που συμπεριελάμβανε τόσο τον εξωραϊσμό του παράλιου μετώπου του Ευδήλου, όσο και την χωροθέτηση των διαφόρων χρήσεων και κατασκευών στην χερσαία ζώνη του λιμένα Ευδήλου. Το εν λόγω σχέδιο εκπονήθηκε και υποβλήθηκε στο Λιμενικό Ταμείο που θα έπρεπε να το προωθήσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες(Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λ.π) για έγκριση..

Υφιστάμενη κατάσταση

Δυστυχώς παρόλο που όλα τα προαναφερόμενα έργα ολοκληρώθηκαν (με τελευταίο την επέκταση του προσήνεμου μόλου το 2015), μέχρι και σήμερα (Μάιος του 2017) δεν έχουν δρομολογηθεί οι σχεδιαζόμενες χρήσεις τους και το λιμάνι λειτουργεί όπως και πριν τα έργα. Ο σχεδιασμός των έργων προέβλεπε ότι τα πλοία επιβατικά και φορτηγά θα πρόσδεναν στα κρηπιδώματα στο ανατολικό τμήμα του λιμένα Ευδήλου , όλη η κίνηση από και προς το λιμάνι θα διοχετευόταν μέσω της γέφυρας-οδός προσπέλασης με αποτέλεσμα να αποσυμφορηθεί ο οικισμός του Ευδήλου και να αποδοθεί ο παραλιακός, πολύ στενός, δρόμος της προκυμαίας, μαζί με το παραλιακό μέτωπο του οικισμού στη χρήση του κοινού για αναψυχή..

Ανεπίσημα πληροφορηθήκαμε ότι επιτέλους :

Α) τα λιμενικά έργα που ολοκληρώθηκαν κατά το 2015, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εγκρίθηκαν και παρελήφθησαν από την αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία που ήταν η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών/Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και Β) τα εν λόγω έργα παρελήφθησαν από την αρμόδια Διοικητική Υπηρεσία, υπεύθυνη για την λειτουργία τους, που είναι το Λιμενικό Ταμείο Ικαρίας.

Βεβαίως εμείς δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, ενώ φήμες που διαρρέουν υποστηρίζουν ότι οι προαναφερόμενες εγκρίσεις και παραλαβές ήταν υποχρεωτικό να γίνουν, γιατί σε άλλη περίπτωση καθώς το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2007 – 2013 ολοκληρώθηκε, θα ενεργοποιούντο ποινικές ρήτρες, ενώ υπήρχε και φόβος για απαίτηση επιστροφής χρημάτων από τα Κοινοτικά όργανα.

2

Μέχρι σήμερα καμία ενέργεια, σύμφωνα με τις επίσημη και ανεπίσημη ενημέρωση που έχουμε, δεν έχει δρομολογηθεί ώστε να επιτευχθεί η προσέγγιση των επιβατηγών πλοίων στα ανατολικά κρηπιδώματα, όπως προβλέπεται από τον σχεδιασμό των λιμενικών έργων Ευδήλου.

Αντ ́αυτού έχει αναπτυχθεί μια ατέρμονη φημολογία και παραφιλολογία, ότι η λιμενολεκάνη δεν έχει τα απαιτούμενα βάθη για την προσέγγιση των πλοίων, ότι δεν επαρκεί για τους ελιγμούς των πλοίων, ότι τα χρήματα για την κατασκευή των πλέον απαραίτητων (χώρος παραμονής επιβατών κ.λ.π) υποδομών είναι δεσμευμένα κ.α.

Υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και οι επισκέπτες του Ευδήλου ταλαιπωρήθηκαν για δεκαπέντε και πλέον χρόνια καθώς η ευρύτερη περιοχή ήταν ένα διαρκές εργοτάξιο, αναμένοντας ότι η λειτουργία των νέων έργων θα αντάμειβε την υπομονή τους αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα τους. Αντ ́αυτού βλέπουν με έκπληξη τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί να μην λειτουργούν και τα προβλήματα που υποτίθεται ότι θα έλυναν να παραμένουν.

Επισημαίνεται, ότι σήμερα, καθώς δεν ασκείται κανενός είδους έλεγχος, η χερσαία ζώνη λιμένος στα ανατολικά, χρησιμοποιείται ως parking πάσης φύσεως οχημάτων ( πολλά από τα οποία έχουν εγκαταληφθεί) αλλά και σκαφών και ως σταθμός μεταφόρτωσης εμπορευμάτων από τους επαγγελματίες (μεταφορικές εταιρείες και επιχειρηματίες) του νησιού. Η προαναφερόμενη κατάσταση σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα του εργοταξίου (καλούπια, σίδερα κ.λ.π) και τα σκουπίδια που δυστυχώς συγκεντρώνονται εντός και εκτός των κάδων δημιουργεί μία αποκαρδιωτική εικόνα υποβαθμίζοντας το σύνολο της περιοχής που τονίζεται ότι είναι κεντρική πύλη επισκεπτών και τουριστών στην Ικαρία. Ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσουν τα νέα λιμενικά έργα

Ο Δήμος Ικαρίας προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες, το αμέσως προσεχές διάστημα, προκειμένου επιτέλους να τεθούν σε λειτουργία τα νέα λιμενικά έργα στον Εύδηλο. Στα πλαίσια των εν λόγω πρωτοβουλιών απαιτεί, κατ ́αρχήν, τα εξής:

1.

Να ενημερωθεί επίσημα και εγγράφως από τον Φορέα λειτουργίας του λιμένα Ευδήλου, που είναι το Λιμενικό Ταμείο του νησιού της Ικαρίας για την υφιστάμενη κατάσταση. Θέλουμε να μάθουμε α) πότε τα νέα έργα παρελήφθησαν, β) γιατί δεν έχουν τεθεί ακόμη σε λειτουργία γ) εάν τεκμηριώνονται εγγράφως και από ποιους τα προβλήματα που φημολογούνται, όπως είναι τα μικρά βάθη στη λιμενολεκάνη, η δέσμευση των χρημάτων που προορίζονται για την εύρυθμη λειτουργία των νέων έργων κ.λ.π.

2. Απαιτούμε επιτέλους να μας καθορίσει κάποιος το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας των νέων έργων για να ενημερώσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες του νησιού μας που δίκαια αγωνιούν και γκρινιάζουν.

3. Να αναληφθεί πρωτοβουλία ώστε να μπει μια τάξη στο χάος που επικρατεί στη χερσαία ζώνη στα ανατολικά του λιμανιού, γιατί όπως προαναφέρθηκε η σημερινή εικόνα μόνο θλίψη και προβληματισμό προκαλεί.

4. Να προωθήσει (στους αρμοδίους) για έγκριση, το Λιμενικό Ταμείο της Ικαρίας το master plan (σχέδιο χρήσεων γης) για το παράλιο μέτωπο του Ευδήλου και κυρίως για την χωροθέτηση των διαφόρων χρήσεων και κατασκευών στην χερσαία ζώνη του λιμένα Ευδήλου. Όπως προαναφέρθηκε η εν λόγω μελέτη υποβλήθηκε στο Λιμενικό Ταμείο εδώ και χρόνια.

Η διαδικασία έγκρισης είναι απαραίτητη ώστε ο Δήμος και το Λιμενικό Ταμείο να ξεκινήσουν (μέσα και από την ένταξη σε μέτρα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020) την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το master plan. Επισημαίνεται ότι μέσα από αυτό το σχέδιο επιδιώκεται και εκτιμούμε ότι επιτυγχάνεται η πλήρης αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου στον Εύδηλο.

Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι τα νέα λιμενικά έργα μπορεί να τεθούν σε λειτουργία άμεσα (κατά την επικείμενη καλοκαιρινή περίοδο) με λίγα έξοδα και πιθανά

3

με την εγκατάσταση κάποιων λυόμενων κατασκευών (χώρος παραμονής επιβατών κ.λ.π), που θα αντικατασταθούν από τις μόνιμες μελλοντικά. Εάν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό πρόβλημα (π.χ. ανάγκη εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης) θα πρέπει αφού τεκμηριωθεί και καταγραφεί επισήμως το εν λόγω πρόβλημα, να ξεκινήσει άμεσα η επίλυση του με ευθύνη του αρμόδιου Λιμενικού Ταμείου Ικαρίας.

Δεν αποδεχόμαστε πλέον ούτε την αναρμοδιότητα που διάφοροι φορείς προβάλλουν στις οχλήσεις της Δημοτικής Αρχής, ούτε τις αιτιάσεις για έλλειψη χρημάτων, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε πως όταν ακριβοπληρωμένα έργα απαξιώνονται, αρμόδιοι και αναρμόδιοι εκτίθενται.

Βεβαίως, όπως αναφέρθηκε και στην από 30-05-2016 επιστολή μας, σας ενημερώνουμε ότι πέρα από τη λειτουργία των προαναφερόμενων έργων θα συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για ολοκλήρωση αφενός του λιμένα Ευδήλου και αφετέρου τη πλήρη αξιοποίηση του με βελτίωση των οδικών προσβάσεων προς τη δυτική και ανατολική Ικαρία.

Επειδή θεωρούμε ότι η προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων και υποδομών είναι άμεση προτεραιότητα, προτάσσουμε καταρχήν την κατασκευή του λιθόρριπτου μόλου προστασίας του λιμένα μήκους περίπου 70μ. στο ανατολικό όριο του στη θέση «πριόνι».

Επισημαίνεται για ακόμη μία φορά, ότι την χειμερινή περίοδο του έτους 2008 και ενώ τα κρηπιδώματα στο ανατολικό τμήμα του λιμένα Ευδήλου είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί, σφορδή κακοκαιρία συνοδευόμενη από ισχυρότατους βορειοανατολικούς-ανατολικούς ανέμους και έντονο κυματισμό προκάλεσε σημαντικές καταστροφές (υποσκαφή θεμελίων, καθαίρεση ανωδομής, διάβρωση της χερσαίας ζώνης) στα υπό ολοκλήρωση έργα.

Από τότε κατέστη σαφές σε όλους τους Αρμόδιους φορείς ότι τα υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα έργα στον λιμένα Ευδήλου και ειδικότερα αυτά που χωροθετούνται στο ανατολικό και νότιο τμήμα του διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, καθώς είναι ακόμη εκτεθειμένα στους θυελλώδεις βορειοανατολικούς-ανατολικούς ανέμους που συχνά, κατά τους χειμερινούς μήνες, πλήττουν τις βόρειες ακτές του νησιού.

Η κατασκευή της επέκτασης (κατά 200m περίπου) του προσήνεμου μόλου στα βόρεια αύξησε βεβαίως τον συντελεστή ασφαλείας του λιμένα Ευδήλου, αλλά δυστυχώς δεν εξασφάλισε πλήρως το λιμάνι από τους καιρούς που έρχονται από βορειοανατολικά – ανατολικά.

Η κατασκευή του μόλου στη θέση «πριόνι» αναμένεται εκτός από το να εξασφαλίσει την προστασία των λιμενικών εγκαταστάσεων από τους βορειοανατολικούς- ανατολικούς καιρούς, να εμποδίσει και την προσάμμωση της λιμενολεκάνης, που προκαλεί μείωση του βάθους της και δυσλειτουργίες στην προσέγγιση των πλοίων.

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τις προσπάθειες μας για την κατασκευή και των υπολειπόμενων έργων (αλιευτικό-τουριστικό καταφύγιο στα δυτικά κ.λ.π) ολοκλήρωσης του λιμένα Ευδήλου, καθώς θεωρούμε ότι το νησί μας πρέπει επιτέλους να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη λιμενική υποδομή, όχημα ανάπτυξης όλης της περιοχής.

Επίσης θα θέλαμε εγγράφως (κάτι που ζητήθηκε και με την από 30-05-2016 επιστολή μας, χωρίς να λάβουμε καμία απάντηση) να μάθουμε, από τον αρμόδιο φορέα (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Σάμου) την τύχη της κατασκευής του Περιφερειακού δρόμου Ευδήλου (τμήμα της Επαρχιακής οδού Ράχες – Άγιος Κήρυκος) που παρόλο που δημοπρατήθηκε ποτέ δεν συμβασιοποιήθηκε και δεν ξεκίνησε η κατασκευή του.

Όπως και τότε υποστηρίξαμε η ένταξη του στο νέο ΕΣΠΑ εκτιμάμε ότι πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη. Το εν λόγω έργο είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αξιοποίηση του λιμένα Ευδήλου, καθώς οι υφιστάμενες οδικές προσβάσεις, από και προς το λιμάνι, είναι τελείως ανεπαρκείς και σε πολλά σημεία επικίνδυνες για αυτοκίνητα και κατοίκους. Ενδεικτικά αναφέραμε ότι σε πολλές περιπτώσεις διέλευση μεγάλων φορτηγών δεν γίνεται χωρίς την χρήση φορτωτή που μετακινεί τμήματα του αυτοκινήτου.

4

Επιπρόσθετα διευκρινίσαμε, ότι το μεγαλύτερο μέρος των μελετών για τον εν λόγω δρόμο πληρώθηκε από τον πρώην Δήμο Ευδήλου και πρέπει να γνωρίζεται ότι η διάδοχη σημερινή Δημοτική Αρχή δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει έργα που η ίδια με πόρους της έχει ωριμάσει.

Τελειώνοντας εκ μέρους των κατοίκων και των επισκεπτών της Ικαρίας θα θέλαμε την θετική σας ανταπόκριση ώστε σε συνεργασία με την Δημοτική Αρχή να δρομολογηθεί η διευθέτηση των προαναφερόμενων θεμάτων και προβλημάτων.

Αναμένοντας ενέργειες σας είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Ο Δήμαρχος Ικαρίας

Με εκτίμηση

Στέλιος Σταμούλος

Top