Είστε εδώ:
Αρχική > ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ > Συμφωνίες εγκατάστασης συστημάτων scrubbers σε πέντε πλοία Capesize, για την Seanergy

Συμφωνίες εγκατάστασης συστημάτων scrubbers σε πέντε πλοία Capesize, για την Seanergy

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: SHIP) ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών εγκατάστασηςσυστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (“scrubbers”) σε πέντε από τα πλοία τύπου Capesize της. Η Εταιρείαέχει εξασφαλίσει την έγκαιρη προμήθεια του εξοπλισμού από την Hyundai Materials της Ν. Κορέας, και έχειήδη κλείσει ημερομηνίες εγκατάστασης σε μεγάλο ναυπηγείο της Κίνας. Το έργο αναμένεται να εκτελεσθεί το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2019, μετά την ολοκλήρωση του οποίουθα ξεκινήσουν οι χρονοναυλώσεις των σχετικών πλοίων διάρκειας μεταξύ τριών και πέντε ετών με κορυφαίουςναυλωτές ξηρού φορτίου. Η συνολική επένδυση αναμένεται να ξεπεράσει τα 12,5 εκατ. δολάρια, συμπεριλαμβανομένου του κόστουςεξοπλισμού και εγκατάστασης, τα οποία θα καλυφθούν εξολοκλήρου από τους ναυλωτές.Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:“Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τις παραπάνω συμφωνίες, οι οποίες θα έχουν ωςαποτέλεσμα την αύξηση της αξίας της Εταιρείας μας περί 12,5 εκατ. δολαρίων. Η σημαντική αυτή επένδυσησε συνεργασία με τους ναυλωτές μας αποτελεί μια ορθολογική προσέγγιση στους νέους περιβαλλοντικούςκανονισμούς που έρχονται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2020.“Καταλήξαμε σε αυτή τη παραπάνω απόφαση κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των διαφόρων εναλλακτικώνλύσεων ως προς την εφαρμογή των νέων κανονισμών στην ναυτιλία, καθώς η Seanergy ήταν από τις πρώτεςελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες ξηρού φορτίου που συμμετείχε στην μελέτη σκοπιμότητας για τα scrubbersσε συνεργασία με το American Bureau of Shipping (ABS).“Η επένδυση αυτή που επιτελείται από τους ναυλωτές μας, σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές συμφωνίεςναύλωσης, αναμένεται να αυξήσει την αξία των συγκεκριμένων πλοίων χωρίς επιπρόσθετη δανειακήεπιβάρυνση της Εταιρείας.“Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι οι σχετικοί ναύλοι συνδέονται με το δείκτη Baltic Capesize Index,μεγιστοποιώντας τα έσοδα μας βάσει των θετικών προοπτικών της αγοράς των Capesize. “Τέλος, η Εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για την εφαρμογή αντίστοιχων επενδύσεων σε περεταίρω πλοίαοπότε κατά την εφαρμογή των νέων κανονισμών του ΙΜΟ, όλος ο στόλος της Seanergy θα είναι συμβατός μετους νέους κανονισμούς.” Σχετικά με την Seanergy Maritime Holdings Corp.Η Seanergy Maritime Holdings Corp. είναι ναυτιλιακή εταιρεία με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα πουδραστηριοποιείται στην μεταφορά ξηρού φορτίου μέσω της ιδιοκτησίας και διαχείρισης φορτηγών πλοίων. Με την ολοκλήρωση επικείμενων αγοραπωλησιών, ο στόλος της Εταιρείας θα αποτελείται από 10 πλοίαCapesize με μέσο όρο ηλικίας 9,6 ετών και συνολική χωρητικότητα φορτίου 1,748,638 dwt.Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο του Nasdaq Capital Market της Ν. Υόρκηςμε τον κωδικό »SHIP»

Top