Είστε εδώ:
Αρχική > ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ > Τηλεφερικ, ναυδετα τα «αγκάθια» της κρουαζιερας στη Σαντορινη

Τηλεφερικ, ναυδετα τα «αγκάθια» της κρουαζιερας στη Σαντορινη

Κλιμάκιο της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ)μετέβη στη Σαντορίνη, όπου είχε συνάντηση με τους επικεφαλής Διοίκησης – Διαχείρισηςτων λιμένων κ. Δήμαρχο και κ. Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, καθώς και άλλουςπαράγοντες που ασχολούνται με τη διακίνηση των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών –τουριστών που καταφτάνουν με τα κρουαζιερόπλοια στον όρμο Φηρών και μεταφέρονταιμε τα σκάφη των Λεμβούχων στα σημεία που οδηγούν στην πόλη και τα διάφοραενδιαφέροντα του τόπου.Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τώραμάλιστα που άρχισε η τουριστική περίοδος με τις προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων:i. Οι αφίξεις των κρουαζιεροπλοίων, σύμφωνα με τα προγράμματα δρομολογίων του 2018και ιδιαίτερα οι ημέρες που παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση όπου, προκειμένου για τηνκαλύτερη εξυπηρέτησή των, απαιτούνται ρυθμίσεις στις ώρες αποβίβασης και κρίνεταισκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.Αναφέρεται ότι, για την όλη διαδικασία στο θέμα της κίνησης των κρουαζιεροπλοίων στονόρμο Φηρών, έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονικό σύστημα όπου καταχωρούνται ταδρομολόγια προς τον προορισμό αυτόν, κάθε τουριστικής περιόδου, ώστε να μπορεί ναπραγματοποιείται έγκαιρα ο έλεγχος και για το τρέχον έτος προβλέπεται να λειτουργήσειτο σύστημα αυτό δοκιμαστικά σε πιλοτική βάση.ii. Η διασπορά των εκδρομών των επισκεπτών στα διάφορα ενδιαφέροντα σημεία τουνησιού, κατά τρόπο που να μην δημιουργείται συνωστισμός, ένεκα ταυτοχρόνου αφίξεωνμεγάλου αριθμού λεωφορείων με τουρίστες – επισκέπτες.iii. Ενημέρωση, σχετικά με το θέμα κατασκευής του νέου τελεφερίκ.iv. Προώθηση Νομοθετικής ρύθμισης, σχετικά με την επέκταση του ορίου δικαιοδοσίας, στονθαλάσσιο χώρο, της Αρχής διαχείρισης λιμένος, όσον αφορά την εγκατάσταση καιεκμετάλλευση ναυδέτων.
Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα.➢ Υπήρξε κατανόηση και από τις δύο πλευρές, της σύνθετης κατάστασης στο μεγάλο αυτότουριστικό προορισμό της Χώρας μας – τη Σαντορίνη – για τον κλάδο του θαλάσσιουτουρισμού – την κρουαζιέρα, ένεκα ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζονται, όπως τηςπαντελούς ελλείψεως ευκολιών λιμένος.➢ Συμφωνήθηκαν: • Μεθοδεύσεις στον τρόπο διασποράς των εκδρομέων στα διάφορα ενδιαφέροντα τον επισκέπτη σημεία, κατά τρόπο που να μην δημιουργείται συνωστισμός σε κάποια,που παραδοσιακά υπάρχουν ιδιαίτερες προτιμήσεις. • Κοινές παρεμβάσεις, προκειμένου για την ενίσχυση με προσωπικό των Υπηρεσιών που ασκούν αστυνόμευση στην λιμενική ζώνη και των δύο λιμένων, αλλά και στιςδιαδρομές προς την πόλη και τα άλλα σημεία που οδηγείται οδικώς το μεγάλοτουριστικό ρεύμα και είναι αναγκαία η παρουσία της τροχαίας. Τέλος, από την πλευράτης αντιπροσωπείας της Ενώσεως, έγινε αναφορά για αναγκαίες βελτιώσεις στονλιμένα του Αθηνιού, καθώς και η παραχώρηση μεγαλύτερου κρηπιδώματος για τηνεξυπηρέτηση των σκαφών των Λεμβούχων που εκτελούν το μεγάλο έργο τηςμεταφοράς των επιβατών από τα αγκυροβόλια των πλοίων προς τη στεριά.➢ Από την πλευρά της Ενώσεως έγινε αναφορά στον αναγκαίο σχεδιασμό εγκαταστάσεωνλιμένων και σε άλλα σημεία, που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν πιο άνετα τιςκατηγορίες των επιβατηγών πλοίων – συμβατικών και ταχυπλόων – που σήμερα όλαοδηγούνται στον λιμένα του Αθηνιού όπου, λόγω της ανεπάρκειας των κρηπιδωμάτων,ταλαιπωρούνται οι επισκέπτες και γενικότερα δημιουργείται αφόρητη κατάσταση λόγωκαι του πολύ περιορισμένου σε έκταση λιμενικού χώρου.➢ Επισημάνθηκε ακόμη ότι, η κρουαζιέρα έχει, στο σύνολο της τουριστικής κίνησης στονησί, συγκεκριμένο ποσοστό συμμετοχής, απόλυτα ελεγχόμενο και με το σημερινόσύστημα – τρόπο που προαναφέρεται, λόγω του συγκροτημένου τρόπου αφίξεως τωνεπισκεπτών για αυτό, δεν θα πρέπει να γίνεται σε αυτόν τον φορέα αναφορά, για οτιδήποτε έχει σχέση με προβλήματα που προκαλούν συνωστισμό στους τόπους καιπεριοχές επισκέψεων.➢ Επιβεβαιώθηκε ότι, με την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ των 2 φορέων σε τακτικήβάση, μπορούν να ρυθμίζονται καταστάσεις, προκειμένου για τον όσο το δυνατόν,καλύτερο έλεγχο της κίνησης πλοίων και την εξυπηρέτηση των μεταφερομένων με αυτάεπιβατών – τουριστών

Top