Είστε εδώ:
Αρχική > ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ > Μειώθηκαν τα ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά πλοία και λιμάνια

Μειώθηκαν τα ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά πλοία και λιμάνια

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της έρευνας για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ (Κόροι Ολικής Χωρητικότητας) και άνω και της έρευνας για τα άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών του έτους 2017.
Αναλυτικότερα, για τα ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω:
Συνολικά καταγράφηκαν 12 ναυτικά ατυχήματα σε ελληνικά εμπορικά πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, συνολικής χωρητικότητας 82.999 ΚΟΧ. Τα πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα αναλογούν στο 0,65% του συνόλου της δύναμης του ελληνικού εμπορικού στόλου και στο 0,19% της ολικής χωρητικότητας του.
Από τα 12 πλοία στα οποία συνέβη ατύχημα, τα περισσότερα ήταν επιβατηγά (50,0%) και δεξαμενόπλοια (25,0%).
Τα περισσότερα ναυτικά ατυχήματα προκλήθηκαν λόγω βύθισης (4 πλοία) ή βλάβης της μηχανής (3 πλοία), ενώ σε 2 πλοία προκλήθηκε ατύχημα λόγω πρόσκρουσης, σε 2 πλοία λόγω προσάραξης και σε 1 πλοίο λόγω άλλων γεγονότων.
Αναφορικά με τα πρόσωπα που έπαθαν ατύχημα:
• Ο αριθμός των ατόμων που έπαθαν ατύχημα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιμενικών αρχών ανήλθε σε 246. Το σύνολο των ατόμων που έπαθαν ατύχημα μειώθηκε το έτος 2017 σε σχέση με το έτος 2016 κατά 24,8%. Αύξηση (2,2%) είχε παρατηρηθεί στον αριθμό των ατόμων που έπαθαν ατύχημα το έτος 2016 σε σχέση με το έτος 2015. Από τα 246 άτομα που έπαθαν ατύχημα, το μεγαλύτερο ποσοστό (78,9%) αφορούσε σε θανατηφόρο ατύχημα.

Από τα 194 θανατηφόρα ατυχήματα, τα 186 (95,9%) συνέβησαν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 8 (4,1%) συνέβησαν επάνω σε πλοία. Αντίστοιχα, από τα 52 μη θανατηφόρα ατυχήματα, τα 30 συνέβησαν σε άτομα που βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών και τα 22 σε άτομα επάνω σε πλοία.
Αναφορικά με την ηλικία των ατόμων που έπαθαν ατύχημα κατά το έτος 2017 σε πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές, το 57,7% των παθόντων (142 άτομα) ήταν άνω των 65 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό για τις ηλικίες αυτές, κατά το έτος 2016, ήταν 58,7% (192 άτομα) και κατά το έτος 2015, 60,3% (193 άτομα).
Από τα 30 ατυχήματα που έπαθαν τα άτομα επάνω σε πλοίο το έτος 2017, τα 8 ήταν θανατηφόρα (θάνατοι από πνιγμό ή από άλλη αιτία) και τα 20 αφορούσαν σε μικροατυχήματα (θλάσεις, διαστρέμματα ή κατάγματα). Από τα 216 ατυχήματα που συνέβησαν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιμενικών αρχών την ίδια χρονιά, 186 ήταν θανατηφόρα (θάνατοι από πνιγμό ή από άλλη αιτία), 23 σχετίζονταν με θλάσεις, διαστρέμματα ή κατάγματα και 7 με διάφορες άλλες αιτίες.
Ο συνολικός αριθμός των θανάτων από πνιγμό μειώθηκε το έτος 2017 σε σχέση με το 2016 κατά 23,0% (από 217 σε 167). Αντίθετα, αύξηση κατά 13,0% (από 192 σε 217) είχε παρατηρηθεί το έτος 2016 σε σχέση με το 2015.

Top