Είστε εδώ:
Αρχική > ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ > Μόνο 2 απο τα 10 ποντοπόρα πλοία ταξιδεύουν με ελληνική σημαία

Μόνο 2 απο τα 10 ποντοπόρα πλοία ταξιδεύουν με ελληνική σημαία

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πιο ελκυστικές για τους Έλληνες εφοπλιστές οι
σημαίες των Νησιών Μάρσαλ, Λιβερίας, Μάλτας κα Παναμά

Απο τα δέκα πλοία που διαχειρίζονται οι Έλληνες εφοπλιστές, μόνο τα 2 ταξιδεύουν με ελληνική σημαία. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2017, το ποσοστό της ελληνικής σημαίας (20,54%) επί του συνόλου του διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο την χωρητικότητα, εξακολουθεί και κατά το έτος 2017 να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες σημαίες. Παραμένουν υψηλά, και τα ποσοστά των δύο χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Μάλτας (18,92%) και Κύπρου (4,46%). Επιπλέον, παρατηρείται η σταθεροποίηση, σε χαμηλά όμως ποσοστά, της παρουσίας σημαιών χωρών της Ε.Ε., όπως της Γαλλίας (0,42%), Βελγίου (1,19%) στην αντίστοιχη κατανομή του από την Ελλάδα διαχειριζόμενου στόλου με βάση την χωρητικότητα.
Η διαχρονική αυξητική τάση, σε ετήσια βάση, της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου, από το έτος 2002 έως το έτος 2017, καταδεικνύει την διεύρυνση του Ελληνόκτητου στόλου καθώς και τη δυναμική που παρουσιάζει ο ναυτιλιακός τομέας για την εθνική οικονομία παρά την υφισταμένη  κρίση στη ναυλαγορά τα τελευταία έτη.

Πίνακας κατανομής διαχειριζόμενου στόλου ανά σημαία με βάση την ολική χωρητικότητα (έτος 2017)
ΧΩΡΑ G.T.ΧΩΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 39.728.276,67 20,54%
ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ 37.336.479,07 19,30%
ΜΑΛΤΑΣ 36.590.341,66 18,92%
ΛΙΒΕΡΙΑΣ 34.184.378,67 17,67%
ΠΑΝΑΜΑ 14.343.045,03 7,42%
ΜΠΑΧΑΜΕΣ
11.782.405,00
6,09%
ΚΥΠΡΟΥ
8.627.829,00
4,46%
ΒΕΛΓΙΟΥ
2.310.583,00
1,19%
ΒΕΡΜΟΥΔΑΣ
2.055.459,00
1,06%
ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝ
1.385.897,00
0,72%
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
1.099.262,00
0,57%
ΝΗΣΩΝ ΚΑΫΜΑΝ
805.371,00
0,42%
ΓΑΛΛΙΑΣ
804.644,00
0,42%
ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
2.373.000,19
1,23%
ΣΥΝΟΛΟ
193.426.971,29
100,00%
 
Εξάλλλου, ο συνολικός αριθμός το έτος 2017 των εγκατεστημένων εταιρειών (1.387) εμφανίζει οριακή αύξηση κατά 0,36% σε σχέση με το 2016 (1.382), ενώ ο αριθμός των διαχειριζόμενων πλοίων (4.353) παρουσιάζει αύξηση περί το 4,09% σε σχέση με το έτος 2016 (4.182). Οι οικονομικές συνθήκες το έτος αναφοράς δεν φαίνεται να επηρέασαν τον τομέα της εγκατάστασης των εταιρειών στην Ελλάδα και διαχείρισης από την Ελλάδα του ελληνόκτητου στόλου.
 
Από την συνολική στατιστική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και συγκεκριμένα από το συνολικό ποσό του εισαχθέντος συναλλάγματος διαπιστώνεται το «ειδικό οικονομικό βάρος» των γραφείων που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση πλοίων. Συγκεκριμένα, το 70 % του ναυτιλιακού συναλλάγματος για κάλυψη των δαπανών των εγκατεστημένων γραφείων (από το συνολικό ποσό των 2,98 δις δολαρίων) δηλαδή 2,1 δις δολάρια, εισάγεται από 110 εγκατεστημένα γραφεία ήτοι 8,14% του συνόλου των γραφείων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης πλοίων.
 
Με βάση τα θετικά μηνύματα από την ανάλυση των μικροοικονομικών μεγεθών των εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης υπογράμμισε ότι: «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης αλλά και μακρόπνοης ναυτιλιακής πολιτικής, προς όφελος της ναυτιλίας των Ελλήνων αλλά και της εθνικής οικονομίας, θα συνεχίσει να στοχεύει σε εθνικό, ενωσιακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης της ναυτιλίας, εστιάζοντας σε ίσους όρους ανταγωνισμού (level playing field), στην περαιτέρω απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών (liberalization of maritime transport services), στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε φορτία (unrestricted access to cargoes) και τέλος, στην περαιτέρω ένταξη του ναυτιλιακού πλέγματος στην εθνική οικονομία, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον».

Επίσης, αύξηση κατά  6,04% του συνολικού  ποσοστού συναλλάγματος από τα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία του Ν. 25/75 για το έτος 2017 (2,98 δισ. δολάρια) σε σχέση με το 2016 (2,81 δισ. δολάρια), καταγράφηκε σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 Στα συγκεκριμένα γραφεία το 2017 καταγράφηκε αύξηση 3,63% σε σχέση με το 2016 του απασχολούμενου προσωπικού.
Παράλληλα το ποσοστό της ελληνικής σημαίας(20,54%) επί του συνόλου του διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο τη χωρητικότητα, εξακολούθησε και το 2017  να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά  των πλοίων που φέρουν άλλες σημαίες.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Κουβέλης, με αφορμή τα στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου(ΔΠΝ), δήλωσε μεταξύ άλλων:   
«Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη σημασία για τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας, θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα του  Υπουργείου την προσέλκυση πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο καθώς επίσης και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη χώρα».
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης σε δήλωσή του επισημαίνει, ότι «η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη σημασία για τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της στην απασχόληση και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας μας και θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα για το ΥΝΑΝΠ την προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο καθώς επίσης και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη χώρα». Ο κ. Κουβέλης επισημαίνει με αφορμή την περάτωση της επεξεργασίας μικροοικονομικών μεγεθών έτους 2017 των εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων,  ότι «σύμφωνα με μελέτη του “Oxford Economics” για την οικονομική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στις εθνικές οικονομίες των Κ.Μ. της Ε.Ε.,  ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ που συνεισφέρει ο κλάδος της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της Ε.Ε. δημιουργείται επιπλέον άλλο 1,6 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη οικονομία της». 
 

Top