Είστε εδώ:
Αρχική > ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ > Πρωτοπόρος ο ρόλος του Ιδρύματος Ευγενίδη στην έρευνα και εκπαίδευση των ναυτικών

Πρωτοπόρος ο ρόλος του Ιδρύματος Ευγενίδη στην έρευνα και εκπαίδευση των ναυτικών

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Πρωτοπόρος ο ρόλος του Ιδρύματος Ευγενίδη
στην έρευνα και εκπαίδευση των ναυτικών

ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΥΓΕΝΙΔΗ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Οι δύο σημαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε το “’Ιδρυμα Ευγενίδη” το
καθιστά πρωτοπόρο σε θέματα ναυτικής εκπαίδευσης και έρευνας. Βέβαια,
από την ίδρυση του το “Ιδρυμα Ευγενίδη”, που είναι γνωστό ότι ίδρυσε
και λειτουργεί το “Πλανητάριο” ασχολείται με τη ναυτιλία, όμως οι
συνεχείς κινήσεις του προέδρου του Λεωνίδα Ευγενίδη – Δημητριάδη το
έχει απογειώσει. Η πρώτη κίνηση, είναι η υπογραφή μεταξύ υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμβασης για την προμήθεια των
εκπαιδευτικών κειμένων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, τόσο των
Πλοιάρχων, όσο και των Μηχανικών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Το
συνολικό ποσό της σύμβασης ανέρχεται 410.598,44 ευρώ. Επισημαίνεται
ότι η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον τον προϋπολογισμό του
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης έτους 2018.
Ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ναυτιλίας κ. Διονύσης Τεμπονέρας σχολιάζοντας τη σύμβαση
τόνισε ότι “η σύμβαση έρχεται σε συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας
του Ιδρύματος Ευγενίδου με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. Μ 2111.1/2/99 ΚΥΑ
(Β΄1168) κατά την οποία τα διδακτικά βιβλία ΑΕΝ εκδίδονται με ευθύνη
και δαπάνες του Ιδρύματος Ευγενίδου και διατίθενται για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες των ΑΕΝ σε τιμή εκδοτικού κόστους” και πρόσθεσε:
“το υπουργείο εκφράζει τις ευχαριστίες του στο Ίδρυμα Ευγενίδου, το
οποίο μεταξύ άλλων μέσω των εκδόσεών του συμβάλλει στην παροχή
ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού και
στέκεται αρωγός στη διαρκή προσπάθεια του Υπουργείου για την περαιτέρω
προώθηση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης”.
Η δεύτερη κίνηση του “Ιδρύματος Ευγενίδη” είναι η απόφαση του να
συμμετάσχει στο πρόγραμμα “SkillSea” Στο πρόγραμμα αυτό, μετέχουν
δεκαέξι ευρωπαϊκά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μέσω του
Ιδρύματος Ευγενίδου ως βασικού εταίρου και το οποίο θα δώσει σημαντική
ώθηση στην καταγραφή και ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για
τα σύγχρονα ναυτικά και ναυτιλιακά επαγγέλματα. Η χρηματοδότηση του
προγράμματος γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στόχος του είναι
η ανάπτυξη στρατηγικών για τον εντοπισμό και την κάλυψη των
μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες του ναυτικού και ναυτιλιακού τομέα,
καθώς και η προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού νέων Ευρωπαίων στην
ναυτιλία. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τέσσερα χρόνια και θα
ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2019. Για την υλοποίηση του προγράμματος
«SkillSea» δημιουργήθηκε κοινοπραξία, στην οποία συμμετέχουν η
Ευρωπαϊκή Ένωση Εφοπλιστικών Ενώσεων (ECSA), καθώς και η Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές (ETF). Επικεφαλής του
προγράμματος είναι η STC Group, ένας παγκόσμιος εκπαιδευτικός και
ερευνητικός οργανισμός για την ναυτιλία και τις θαλάσσιες μεταφορές με
έδρα το Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν
αναλυτικά 27 φορείς που συνδέονται με τη ναυτιλία με κάθε τρόπο και οι
οποίοι προέρχονται από τις χώρες που μετέχουν στο πρόγραμμα.
Υπογραμμίζεται ότι το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει ως βασικός εταίρος
στο έργο και θα είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη στρατηγικών, τον
εντοπισμό και την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών σε δεξιότητες του
ναυτικού και ναυτιλιακού τομέα.
Το πρόγραμμα «SkillSea» υλοποιείται στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2
του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εν λόγω δράση
προβλέπει την ανάπτυξη διακρατικών συμπράξεων στον ναυτιλιακό τομέα
(Sector Skills Alliances), με στόχο την κατάρτιση μιας στρατηγικής
βιώσιμων δεξιοτήτων για τις θαλάσσιες και συναφείς δραστηριότητες,
τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά. Οι στόχοι του εν λόγω προγράμματος
είναι:
Να αυξηθεί ο αριθμός των Ευρωπαίων επαγγελματιών στον τομέα της ναυτιλίας.
Να χαρτογραφηθούν τόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις στη λειτουργία των
πλοίων όσο και οι επιπτώσεις τους σε νέες δεξιότητες.
Να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην κινητικότητα της ναυτικής εργασίας.
Να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ παρόχων εκπαίδευσης, αρμόδιων αρχών
και βιομηχανίας.
O Renee Boelaars, εκπρόσωπος της STC Group δήλωσε ότι « η STC Group
αναμένει να ηγηθεί και να συνεργαστεί με τους 27 εταίρους του έργου
για την ανάπτυξη τόσο μιας στρατηγικής όσο και συγκεκριμένων
εκπαιδευτικών πακέτων που στοχεύουν στις δεξιότητες στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών του 21ου αιώνα. Το έργο αυτό επιτρέπει με την
έρευνα που θα διεξαχθεί την ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση και
την προώθηση εκπαιδευτικών πακέτων με βάση τις απαιτούμενες
δεξιότητες. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας μοναδικής συνεργασίας μεταξύ
παρόχων ναυτιλιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ναυτιλιακών εταιρειών,
κοινωνικών εταίρων και εθνικών ναυτιλιακών αρχών προκειμένου να
εξοπλίσουν τους σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες καθώς και να
αυξήσουν την οριζόντια και κάθετη κινητικότητά τους».
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο Λ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1958.
Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό
(M.Sc.) στα Οικονομικά των Μεταφορών από το PCL του Λονδίνου. Είναι
μέλος του Chartered Institute of Transport M.C.I.T. Το 1996 εξελέγη
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στην
οποία χρημάτισε Γραμματέας από τον Φεβρουάριο του 2000 έως τον
Φεβρουάριο του 2003 και Ταμίας από τον Φεβρουάριο του 2003 έως τον
Φεβρουάριο του 2012.
Το 1976 Ο Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης άρχισε να εργάζεται στον
Όμιλο Εταιρειών Ευγενίδη του εκλιπόντος Νίκου Βερνίκου-Ευγενίδη, όπου
κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Προέδρου. Διατελεί
Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου από το 2000, ενώ συμμετέχει και
διευθύνει διάφορες ναυτιλιακές εταιρίες και ξενοδοχειακές μονάδες.

Top