Είστε εδώ:
Αρχική > ΕΙΔΗΣΕΙΣ > Εκλογή Γ. Πατέρα την προεδρία του Ν.Ε.Ε. και τιμητική βράβευση στην Μ. Τραυλού

Εκλογή Γ. Πατέρα την προεδρία του Ν.Ε.Ε. και τιμητική βράβευση στην Μ. Τραυλού

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος τίμησε την νεοεκλεγείσα Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κα Μελίνα Τραυλού. Στη φωτογραφία απεικονίζεται ο Πρόεδρος του ΝΕΕ Δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας με την Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΕΕ.
Επίσης, συγκροτήθηκε το Συµβούλιο του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ), ύστερα από τις
Αρχαιρεσίες στις 16 Φεβρουαρίου 202
TAKTIKA ΜΕΛΗ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΕΡΝIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΑΒΡIΗΛ ΓΕΩΡΓIΟΣ –
ΘΕΟ∆ΟΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑIΜΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥ∆ΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΛΩ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΑ∆IΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
ΠΛΑΤΣI∆ΑΚΗΣ IΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆.Σ. ΝΕΕ ΣΕ ΣΩΜΑ
Φεβρουαρίου 2022 συγκροτήθηκε σε Σώµα το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ), ύστερα από τις
Φεβρουαρίου 2022, το οποίο αλφαβητικά έχει ως εξής:
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΕΡΓΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΒΕΡΝIΚΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ
ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
– ΝIΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟ∆ΟΣΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΟΥ∆ΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗ – ΝΑΤΑΛΙΑ
ΠΛΑΤΣI∆ΑΚΗΣ IΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πειραιάς 17/2/2022
συγκροτήθηκε σε Σώµα το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ναυτικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ), ύστερα από τις
, το οποίο αλφαβητικά έχει ως εξής:
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΡΑΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΒΛIΡΗΣ ΝIΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΛΑΜΑΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΤΣΕΝΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΑΦΑΛIΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΛΟΥ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Μετά την συγκρότηση, ακολούθησε ψηφοφορία για Πρόεδρο,
Αντιπροέδρους & Μέλη ∆Ε, όπου εξελέγησαν:
(1) ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ο ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΠΑΤΕΡΑΣ
(2) ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΙ (αλφαβητικά): οι κ.κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΤΟΣ
και ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ.
(3) ΜΕΛΗ ∆ιοικούσας Επιτροπής: (αλφαβητικά) οι κ.κ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ,
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΣΙ∆ΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ.

Top