ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη λήψη αποφάσεων για την αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου έκδοσης της θυγατρικής «Blue Star Ferries

Η «ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών» («η Attica Group») ανακοινώνει ότι την 7.12.2018 οι ομολογιούχοι δανειστές (επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Fortress Investment Group) του ανταλλάξιμου

Αύξηση της επιβατικής κίνησης και αύξηση εισιτηρίων

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΠΛΟΙΑ 2019 Αύξηση της επιβατικής κίνησης και αύξηση εισιτηρίων Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στις εσωτερικές ακτοπλοϊκές γραμμές, κατά 9,5% το 2017 και κατά

Top