Είστε εδώ:
Αρχική > ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ > Ικανοποίηση στο ΒΙ.ΠΑ.Σ για τις ναυπηγοεπισκευές

Ικανοποίηση στο ΒΙ.ΠΑ.Σ για τις ναυπηγοεπισκευές

Η Ανώνυμη Εταιρία, Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού εξεδήλωσε δημόσια την
ικανοποίηση της για το γεγονός ότι ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά
ολοκλήρωσε τις επισκευές στις τέσσερις δεξαμενές που διαθέτει η
εταιρεία, σε συνδυασμό με την αναγγελία άφιξης μιας πέμπτης πλωτής
δεξαμενής 80.000 τόνων τον προσεχή Νοέμβριο.
Η διοίκηση του ΒΙΠΑΣ Σχιστού, τονίζεται στην ανακοίνωση ότι το σύνολο
των επιχειρήσεων του κλάδου στέκονται αλληλέγγυες στην προσπάθεια που
κάνει ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος COSCO, να αναβιώσει τη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη.
Ταυτόχρονα όμως, η ΒΙΠΑΣ τονίζει ότι πρέπει να επισημάνουμε προς την
ελληνική πολιτεία ότι ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα και ότι θα
ήταν ευχής έργον σύντομα να αναλάβει πρωτοβουλίες για την
επαναλειτουργία του εμπορικού τμήματος των Ελληνικών Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, αλλά και των εν υπνώσει Ναυπηγείων Ελευσίνας. Η
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε πάντα σε
συνεργασία με τα Ναυπηγεία.
Ως κλάδος ιεραρχούμε ως βασικότερες, συνοψίζει η ΒΙΠΑΣ, από τις
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν από τα συναρμόδια υπουργεία, τις
εξής:
1. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να υπάρξει οποιαδήποτε ανάπτυξη
είναι η επαναλειτουργία του εμπορικού τμήματος (το οποίο διαθέτει τη
μεγαλύτερη δεξαμενή της νοτιοανατολικής Μεσογείου) των Ναυπηγείων
Σκαραμαγκά, η εύρυθμη λειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας και Σύρου,
καθώς και ο εκσυγχρονισμός της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης σύμφωνα με
τις εξαγγελίες του νέου επενδυτή (COSCO).
2. Η έκδοση αδειών επισκευής στην ΝΑ.ΖΩ. πρέπει να κατατίθενται
ηλεκτρονικά κάτι που ισχύει στο σύνολο των εγγράφων που εκδίδει το
Δημόσιο στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι άδειες θα
κοινοποιούνται ταυτόχρονα στο Υπουργείο Οικονομικών, Εργασίας
(Επιθεώρηση Εργασίας- ΙΚΑ), λιμενικές αρχές με στόχο την ταχύτερη
έκδοσή τους και κοινοποίησή τους σε όλους τους αρμόδιους εμπλεκόμενους
Φορείς. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή και η διατήρηση και η
παρακολούθηση της δραστηριότητας πανελλαδικά, ενώ θα είναι δυνατή η
τήρηση σημαντικών στατιστικών στοιχείων, που είναι αδύνατον μέχρι
σήμερα.
3. Η υποχρεωτική ύπαρξη ηλεκτρονικής ταυτότητας, όλων των εμπλεκόμενων
κατά την ανάληψη ενός έργου εντός της ΝΑ.ΖΩ. Οι εργαζόμενοι που θα
διαθέτουν την ηλεκτρονική ταυτότητα θα πρέπει να έχουν επιτυχή ετήσια
συμμετοχή σε σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας, τα οποία θα
πραγματοποιούνται από πιστοποιημένα ιδρύματα εντός της ΝΑ.ΖΩ. Η
βεβαίωση παρακολούθησης των εργαζομένων θα αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την χορήγηση της ηλεκτρονικής τους ταυτότητας. Το ίδιο
να ισχύει για το σύνολο των εμπλεκόμενων με έργα εντός του λιμανιού.
4. Ασφαλιστικές εισφορές – Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.).
Η ανταγωνιστικότητα των υγιών επιχειρήσεων πλήττεται άμεσα από τις
υπέρογκες εργοδοτικές επιβαρύνσεις ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.
Προτείνεται η ύπαρξη πλαφόν στον εργατικό μισθό όσον αφορά το μη
μισθολογικό κόστος και να καταργηθούν οι παράλογες προσαυξήσεις επί
των υπερωριών, που υπολογίζονται ανάλογα με τον αριθμό των ωρών
υπερωρίας που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση (άλλο υπερεργασία, άλλο
υπερωρία, άλλο υπερωρία άνω των 120 ωρών κλπ), ώστε να μην αυξάνονται
με αυτά τα τεχνάσματα οι ασφαλιστικές εισφορές και ο ΦΜΥ. Ο απόλυτος
παραλογισμός στο συγκεκριμένο θέμα περιγράφεται με ένα απλό
παράδειγμα.
Το νομικό πλαίσιο προβλέπει:
· Η νόμιμη υπερωρία, μέχρι την συμπλήρωση 120 ωρών ετησίως,
αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%.
· Η νόμιμη υπερωρία, πέραν των 120 ωρών ετησίως , αμείβεται με
το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 60%.
· Κατ’ εξαίρεση η υπερωρία αμείβεται με το καταβαλλόμενο
ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.
Η υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει: (ΦΕΚ
1652/9-6-16) (Αρ. Απ. 25958/589)
Καθορίζεται ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων σε
βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις και εργασίες, για το Β΄
ημερολογιακό εξάμηνο του 2016, οι τριάντα (30) ώρες.
Με την απόφαση αυτή καμία επιχείρηση του κλάδου μας δεν μπορεί να
δουλέψει υπερωριακά. Επίσης αρκετές επιχειρήσεις που δεν είχαν
ενημερωθεί για την απόφαση αυτή πλήρωσαν υπέρογκα πρόστιμα, καθώς
δούλευαν υπερωριακά καθόλα νόμιμα όπως προβλέπει το νομικό πλαίσιο που
αναφέραμε. Μάλλον οι κύριοι νομοθέτες δεν γνωρίζουν τις ανάγκες του
κλάδου μας Το πλοίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και οι υποχρεώσεις του
είναι ανειλημμένες. Ιδιαίτερα στον κλάδο μας η υπερωριακή απασχόληση
αποτελεί αναγκαίο εργαλείο για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
5. Εργασιακή ειρήνη
Θεωρούμε πως η υπογραφή ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, για
τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων του
κλάδου μας μπορεί να αποτελέσει τη βάση ρύθμισης των εργασιακών
σχέσεων και εννοούμε μια σύμβαση που θα έχει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις
(διευκρινίζουμε πως όποιες ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά και μόνο το
ύψος των μεικτών αποδοχών και τίποτε άλλο, όλα τα υπόλοιπα ρυθμίζονται
από την κείμενη νομοθεσία) από τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας και θα εξασφαλίζει την εργασιακή ειρήνη και κατ΄ επέκταση την
βιωσιμότητα και την ανάπτυξή των επιχειρήσεων, τη διασφάλιση των
υπαρχόντων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων».

Top