Είστε εδώ:
Αρχική > ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ > Σε αρμονία συνεργασίας οι εταιρίες κρουαζιεροπλοίων

Σε αρμονία συνεργασίας οι εταιρίες κρουαζιεροπλοίων

Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), όλη την
περίοδο αυτή της πανδημίας, όπου υπάρχει αδράνεια δραστηριότητας της κρουαζιέρας,
συνεργάζεται σε τακτική βάση με τα Μέλη της, προκειμένου για την εξέταση των θεμάτων
που αφορούν ρυθμίσεις ώστε, με την επανεκκίνηση των δρομολογίων να υπάρχει η
κατάλληλη προετοιμασία, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση των πλοίων, λαμβάνοντας υπ’
όψιν τα νέα δεδομένα και τα προβλεπόμενα να ισχύσουν την φετινή τουριστική περίοδο.
Προς τον σκοπό αυτόν, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και άλλων Υπουργείων, που
συμβαίνει να έχουν αρμοδιότητα σε θέματα του κλάδου. Οι υποδομές των λιμένων, καθώς
και οι ευκολίες εξυπηρέτησης των επιβατών – τουριστών, που μεταφέρονται με τα
κρουαζιερόπλοια, αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος, ένεκα και των πολλών
ιδιαιτεροτήτων που υπάρχουν σε αρκετούς τέτοιους προορισμούς. Για τον λόγο αυτό,
επιδιώκεται επίσης η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες τοπικές Αρχές των λιμένων και
ιδιαίτερα με αυτές που έχουν τη διαχείρισή των, συμμετέχοντας στις Συνεδριάσεις των
Συμβουλίων Χρηστών Λιμένων, όπου εξετάζονται όλα τα θέματα σφαιρικά, προκειμένου
για την έγκαιρη λήψη κάθε μέτρου, που αφορά σχεδιασμούς και εκτέλεση έργων.
Όπως έχει τονιστεί και σε προηγούμενες ανακοινώσεις, το πολυδιάστατο της λειτουργίας
του κλάδου αυτού του θαλάσσιου τουρισμού, αναγκάζει την Ένωση και τα Μέλη της, να
ενεργούν με μεθοδικότητα στις πράξεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και σε αυτό
βοηθά η μεγάλη εμπειρία και υπευθυνότητα όλων που συμμετέχουν στους μηχανισμούς
και τους σχεδιασμούς δράσεων, προκειμένου για την επίτευξη των στόχων.
Το γεγονός ότι ο κλάδος έχει διεθνή χαρακτήρα, είναι ένα ιδιαίτερο στοιχείο, το οποίο
απαιτεί προσεκτική μελέτη και συνεργασία με πολλούς παράγοντες και φορείς, οι οποίοι
παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελληνική Επικράτεια, που είναι
πάντα ο στόχος της Ενώσεως, ως Εθνικού φορέα, με αποκλειστικό αντικείμενο την
κρουαζιέρα.
Η εμπιστοσύνη που δείχνουν τα Μέλη στο συλλογικό μας Όργανο – την Ένωση – είναι
παράγων που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε το έργο, με αγάπη και αφοσίωση,
λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τα στοιχεία που παρουσιάζει κάθε προορισμός, ώστε να
βρίσκονται σε αρμονία, με τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται από πλευράς
προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων εκεί και να υπάρχει ισορροπημένη κατάσταση που
ευνοεί όλες τις πλευρές.

Top