Είστε εδώ:
Αρχική > Σ.Ν.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ > 2+2 σενάρια αναταράσσουν τα νερά … της ακτοπλοίας

2+2 σενάρια αναταράσσουν τα νερά … της ακτοπλοίας

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ:  Η αύξηση των καυσίμων και ο ανταγωνισμός φέρνουν φουρτούνες στην ακτοπλοία
Μετέωρα είναι τα βήματα των ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών καθώς
κινούνται ανάμεσα σε σε δύο αισιόδοξα και σε δύο απαισιόδοξα σενάρια.
Το θετικό σενάριο στηρίζεται στα καθαρά κέρδη που εξασφάλισαν οι
τέσσερις ακτοπλοϊκές εταιρείες το προηγούμενο έτος και διαμορφώθηκαν
στα 48 εκατ. ευρώ και στο γεγονός ότι επέτυχαν μια σημαντική μείωση
κατά 11% του τραπεζικού δανεισμού τους που περιορίστηκε στα 836 εκατ.
από τα 943 εκατ. που ήταν το αμέσως προηγούμενο έτος 2015. Ωστόσο, το
αρνητικό σενάριο τροφοδοτείται απο τις συνεχείς αυξήσεις των καυσίμων
σε σύγκριση με την περσινή σαιζόν και από τον εντεινόμενο ανταγωνισμό
σε κύριες γραμμές. Επισημαίνεται ότι οι τιμές των καυσίμων από τα
197 ευρώ εκτινάσσεται σε μέση τιμή το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος
έτους στα 365 ευρώ!
Οι Μινωικές Γραμμές είχαν κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 160,2 εκ., ενώ
τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν
σε 37,8 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση €1,8 εκ. σε σχέση με τo 2015. Τα
καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €20,7 εκ. παρουσιάζοντας
αύξηση 3,0 εκ., σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετα, ο
τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας διαμορφώθηκε στα 153,2 εκ., ενώ τα
ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 29,4 εκ. Η εταιρεία στη γραμμή της
βόρειας Αδριατικής (Πάτρα–Ηγουμενίτσα–Αγκώνα-Τεργέστη), διακίνησε
συνολικά 388 χιλ. επιβάτες, 105 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα και 73 χιλ.
φορτηγά οχήματα. Τα μερίδια στη συγκεκριμένη αγορά της Αγκώνα
διαμορφώθηκαν στο 50,6% για τους επιβάτες, 47,9% για τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα και 56,1% για τα φορτηγά αυτοκίνητα. Στο λιμάνι της
Τεργέστης δεν δραστηριοποιείται άλλη εταιρεία.
Στη γραμμή της Κρήτης (Ηράκλειο-Πειραιάς), οι Μινωικές Γραμμές
διατήρησαν την πρώτη θέση που παραδοσιακά κατέχουν στην αγορά αυτή. Το
2016, η Εταιρεία διακίνησε 652 χιλ. επιβάτες, 94 χιλ. Ι.Χ. αυτοκίνητα
και 57 χιλ. φορτηγά αυτοκίνητα. Τα μερίδια αγοράς στη συγκεκριμένη
γραμμή ανήλθαν περίπου σε 64,5% για τους επιβάτες, 62,3% για τα Ι.Χ.
αυτοκίνητα και 46,4% για τα φορτηγά αυτοκίνητα.
Η Attica Group, είχε τζίρο 268,61 εκατ. έναντι 277,63 εκατ. στη χρήση
2015 και κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων
και αποσβέσεων (EBITDA) 70,03 εκατ. έναντι κερδών 80,70 εκατ. στη
χρήση 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ανήλθαν σε 20,25 εκατ.
έναντι 33,18 εκατ. στη χρήση 2015.
Το 2016 το συνολικό μεταφορικό έργο των πλοίων του ομίλου μειώθηκε
κατά 10,2% στους επιβάτες και αυξήθηκε κατά 4,3% στα Ι.Χ. οχήματα και
κατά 7,4% στα φορτηγά οχήματα. Τα συνολικά δρομολόγια των πλοίων
μειώθηκαν κατά 0,7% σε σχέση με το 2015.
Στην Αδριατική θάλασσα και ειδικότερα στις γραμμές
Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Ανκόνα και Πάτρα-Ηγουμενίτσα-Μπάρι, ο όμιλος
δραστηριοποιήθηκε με τρία πλοία. Στην αγορά αυτή το μεταφορικό έργο
των πλοίων Superfast XI, Superfast I και Superfast II (σε κοινοπραξία
με την ΑΝΕΚ), μειώθηκε κατά 3,7% στους επιβάτες, κατά 0,8% στα Ι.Χ.
οχήματα και κατά 1,3% στα φορτηγά οχήματα. Στις εσωτερικές γραμμές:
Πειραιάς-Κυκλάδες, Πειραιάς-Δωδεκάνησα, Πειραιάς-Κρήτη και
Πειραιάς-Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, εκτελώντας συνολικά 1,1%
λιγότερα δρομολόγια από το 2015, το μεταφορικό έργο του ομίλου
μειώθηκε κατά 10,8% στους επιβάτες, και αυξήθηκε κατά 5,1% στα Ι.Χ.
οχήματα και κατά 11,9% στα φορτηγά οχήματα. Στις γραμμές της Κρήτης τα
πλοία του ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με την ΑΝΕΚ.
Η Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης σε όλες τις γραμμές που
δραστηριοποιήθηκε, διακίνησε συνολικά 1 εκατομμύριο επιβάτες, όπως και
το 2015, 188 χιλιάδες Ι.Χ. αυτοκίνητα έναντι 176 χιλ. το προηγούμενο
έτος και 133 χιλ. φορτηγά έναντι 137 χιλ. Στις γραμμές της Κρήτης και
της Αδριατικής τα πλοία του ομίλου συνέχισαν να εκτελούν συνδυασμένα
δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της «ATTICA», ενώ στις Κυκλάδες και
τα Δωδεκάνησα συνεχίστηκε η εκτέλεση δρομολογίων σε γραμμές δημόσιας
υπηρεσίας. Tο 2016 η ΑΝΕΚ διατήρησε την κερδοφορία της σε επίπεδο
καθαρών αποτελεσμάτων. Αναλυτικόερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το
2016 ανήλθε σε 157,6 εκατ. έναντι 159,8 εκατ. τη χρήση 2015. Τα έσοδα
από τις ναυτιλιακές δραστηριότητες εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 60,6
εκατ. έναντι 65,7 εκατ. την προηγούμενη χρήση και από τις ναυτιλιακές
δραστηριότητες εξωτερικού ανήλθαν σε 87,8 εκατ. έναντι 85,8 εκατ.,
ενώ τα έσοδα από λοιπές δραστηριότητες ανήλθαν σε € 9,2 εκατ. το 2016
έναντι € 8,3 εκατ. Το 2015. Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη για τη χρήση
2016 τα οποία ανήλθαν σε 41,1 εκατ. έναντι 42,6 εκατ. το 2015. Το
κόστος πωληθέντων μειώθηκε ελαφρά και διαμορφώθηκε σε 116,5 εκατ.
έναντι 117,2 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Ο όμιλος παρουσίασε κέρδη
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA) ποσού 25,6 εκατ. έναντι 29,6 εκατ. το 2015. Η μείωση του
EBITDA οφείλεται, κυρίως, στη μείωση των μικτών κερδών προ αποσβέσεων
κατά 3,3 εκατ. Τέλος, σε θετικό επίπεδο διαμορφώθηκαν στη προηγούμενη
χρήση τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα
μειοψηφίας, τα οποία ανήλθαν σε κέρδη 0,6 εκατ., παραμένοντας σταθερά
σε σχέση με το 2015. Η ΑΝΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία αύξησης του
μετοχικού της κεφαλαίου κατά 22 εκατ. ευρώ.
Η Hellenic Seaways διαμόρφωσε μικτά έσοδα στα 132 εκατομμυρίων ευρώ
και είχε λειτουργικά κέρδη 18 εκατ. έναντι 24,6 εκατ. το 2015. Ωστόσο,
τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν στα 6,5 εκατ. από 3,9
εκατ. Το 2015, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός της διαμορφώθηκε στα 143
εκατ.

Top