Είστε εδώ:
Αρχική > ΓΙΩΤΙΝΓΚ > Το cabotage στα θαλαμηγά σκάφη φέρνει γκρίνιες …και απώλειες εισόδων

Το cabotage στα θαλαμηγά σκάφη φέρνει γκρίνιες …και απώλειες εισόδων

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Το cabotage στα θαλαμηγά σκάφη φέρνει γκρίνιες …και απώλειες εισόδων

Η τροποποίηση του νόμου 4504/2017 που αφορά στο θεσμικό πλαίσιο των
επαγγελματικών τουριστικών σκαφών μπαίνει επιτακτικά στο “τραπέζι του
διαλόγου” και ασκούνται πιέσεις στην κυβέρνηση ώστε να επιτρέψει στην
πραγματοποίηση επιβίβασης επιβατών από ελληνικό λιμάνι και αποβίβασης
σε ελληνικό λιμάνι σε επαγγελματικά σκάφη με ξένη σημαία. Οι φωνές που
ακούγονται υπέρ της πλήρους απελευθέρωσης των ναύλων από όλα τα σκάφη
υποστηρίζουν ότι με τον αποκλεισμό των τουριστικών σκαφών με ξένη
σημαία χάνονται θέσεις εργασίας, συνάλλαγμα και το κυριότερο
ζημιώνονται οι τοπικές κοινωνίες και συμπληρώνουν διατυπώνοντας την
άποψη ότι με τον αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι γειτονικές χώρες, όπως
η Τουρκία, η Αλβανία και η Κροατία που μετεξελίσσονται σε κέντρο
περιηγητικής κρουαζιέρας με μικρά σκάφη. Από την άλλη, οι
σημαντικότεροι φορείς εκπροσώπησης των ελληνικών σκαφών τάσσονται υπέρ
της διατήρησης του cabotage. Μάλιστα η Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών
Σκαφών Τουρισμού επανέλαβε τις πάγιες θέσεις της υπέρ της διατήρησης
των “προνομίων της ελληνικής σημαίας” και αναγνώρισε πριν λίγες
ημέρες τις “θετικές μέχρι τώρα νομοθετικές ρυθμίσεις του αρμόδιου
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την αντιμετώπιση
του αθέμιτου ανταγωνισμού, κυρίως από χώρες και σημαίες που δεν
ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τις προσπάθειές του για τη
διεύρυνση και το άνοιγμα της αγοράς θαλάσσιου τουρισμού στα σκάφη
σημαίας κράτους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολικού μήκους άνω των 35
μέτρων, υπό τον απαράβατο όρο της ίσης μεταχείρισης με τα αντίστοιχα
ελληνικά ή/και ευρωπαϊκά της Ε.Ε., αλλά της τήρησης της εν γένει
νομιμότητας”.
Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΕΣΤ τονίζει επίσης ότι
συμμετέχει στον διάλογο για “τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής
στο θαλάσσιο τουρισμό, για την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού,
ώστε η Μεσόγειος θάλασσα να αποτελέσει μία θάλασσα ειρήνης και
ελεύθερης ναυσιπλοΐας, με ενιαίους κανόνες, αλλά και θετικές
επιπτώσεις στην τοπική οικονομία” και επισημαίνει ότι “βρισκόμαστε
αλληλέγγυοι στις προσπάθειες του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής για την θεσμοθέτηση ενός ξεκάθαρου νομικού πλαισίου προς
αυτή την κατεύθυνση”.
Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές διατυπώνουν σοβαρά επιχειρήματα για να
ποστηρίξουν τις απόψεις τους. Οι Έλληνες εκπρόσωποι των τουριστικών
σκαφών με ξένη σημαία δεν χάνουν την ευκαιρία να στηρίξουν τη θέση
τους και τονίζουν ότι με θεσμοθετημένη διάταξη να μη επιτρέπεται η
επιβίβαση και η αποβίβαση τουριστών από ξένα σκάφη στερεί σημαντικά
έσοδα από τον κρατικό προυπολογισμό. Μάλιστα προβάλλουν το επιχείρημα
ότι τα υπουργεία Οικονομικών και Ναυτιλίας δεν “μεριμνούν για την
είσπραξη ΦΠΑ επι των ναύλων” και διευκρινίζουν: “οι φορολογικές
υπηρεσίες – σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία – έχουν υποχρέωση να
εισπράττουν ΦΠΑ επι των ναύλων απο όλα τα επαγγελματικά σκάφη που
εκτελούν ναυλώσεις στα Ελληνικά ύδατα. Εάν δεν εισπράττουν ΦΠΑ
παραβιάζουν τη νομοθεσία και ενεργούν κατά παράβαση καθήκοντος. Σε
όλες ανεξαιρέτως της χώρες μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης – Γαλλία,
Ιταλία, Ισπανία, Κροατία κλπ.- εισπράτεται και αποδίδεται ΦΠΑ επι των
ναύλων απο όλα τα σκάφη – ανεξαρτήτως της σημαίας τους – που εκτελούν
ναύλους στα χωρικά τους ύδατα. Μόνο η Ελλάδα δεν έχει δώσει τις
κατάλληλες οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες να εισπράττουν τον ΦΠΑ παρά
το γεγονός ότι πολλοί πλοιοκτήτες προσφέρονται στη πληρωμή του
καταβληθέντος απο τους ναυλωτές ΦΠΑ και να μη μπορούν να τον αποδώσουν
στο Ελληνικό Δημόσιο”.
Οι ίδιοι επιχειρηματικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι “μετά τη διαπίστωση
των παράνομων ναυλώσεων, το υπουργείο ναυτιλίας ψήφισε το Ν. 4504/2017
και θέσπισε – μεταξύ άλλων – την απαγόρευση επιβίβασης και αποβίβασης
επιβατών σε επαγγελματικά σκάφη με ξένη σημαία με απώτερο στόχο να
πολεμήσει τις “παράνομες ναυλώσεις”, όμως οι παράνομες ναυλώσεις
τελέσθηκαν και απο σκάφη με ελληνική σημαία και η θεσπισθείσα με τον
σχειτκό νόμο απαγόρευση επιβίβασης και αποβίβασης επιβατών σε Ελληνικά
λιμάνια στα υπο ξένη σημαία επαγγελματικά σκάφη δεν θα βοηθήσει στο
περιορισμό των παράνομων ναυλώσεων αλλά δυστυχώς στην μείωση της
τουριστικής κίνησης που τόσο πολύ έχει ανάγκη η χώρα μας”.
Οι υποστηρικτές της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς στον τομέα των
τουριστικών σκαφών τονίζουν ότι οι κρατικές υπηρεσίες αντί “να δώσουν
το βάρος στην είσπραξη ΦΠΑ επι των ναύλων, νομοθετούν την απαγόρευση
επιβιβάσεως και αποβιβάσεως επιβατών στα Ελληνικά ύδατα των υπο ξένη
επαγγελματικών σκαφών και κατ’ επέκταση τον αποκλεισμό προσέλευσης των
επαγγελματικών σκαφών στην Ελλάδα” και προσθέτουν ότι “παρά την
απαγόρευση στα υπο ξένη σημαία επαγγελματικά σκάφη να επιβιβάζουν ή να
αποβιβάζουν επιβάτες σε Ελληνικά λιμάνια, εν τούτοις τα σκάφη αυτά
επιτρέπεται να έρχονται διερχόμενα στα Ελληνικά χωρικά ύδατα για όσο
χρονικό διάστημα επιθυμούν οι ναυλωτές χωρίς να αποδίδεται ΦΠΑ επι των
Ναύλων στο Ελληνικό Δημόσιο”.
Με άλλα λόγια ένα τουριστικό σκάφος που αναχωρεί με επιβάτες από τα
τουρκικά παράλια, επισκέπτεται τα ελληνικά νησιά και επιστρέφει στην
Τουρκία και αποβιβάζει τους επιβάτες, το ελληνικό δημόσιο δεν μπορεί
να εισπράξει ΦΠΑ επι των ναύλων, καθώς επίσης χάνει έσοδα από την
διαμονή των τουριστών στη χώρα αναχώρησης.
Να αναφέρουμε ότι άλλο “αγκάθι” είναι η διάταξη της παρ.8 του άρθρου
94 του Ν.4504/2017 με την οποία τέθηκε η υποχρέωση προς τον Πλοίαρχο ή
τον Κυβερνήτη επαγγελματικού ή ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, που είναι
ναυλωμένο, να προσυπογράφει το αντίγραφο του ναυλοσυμφώνου και τις
ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων και να βεβαιώνει την ημερομηνία
και την ώρα της προσυπογραφής, ενώ επίσης προβλέφθηκε ότι ο Πλοίαρχος
ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά ή
εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και
όποιος νοθεύει ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, τιμωρείται με
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών. Ωστόσο, με την υπ. αριθμόν
3133.1-3/ 18868/2018 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων
και Θαλάσσιου Τουρισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας, διευκρίνισε ότι “σε
περίπτωση που Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης συντάσσει, προσυπογράφει ή
αποδέχεται πλαστά ή εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις
επιβαινόντων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών,
διευκρινίζεται ότι η ποινική ευθύνη στην οποία αναφέρεται η διάταξη
σχετικά με την προσυπογραφή του ναυλοσυμφώνου αφορά στον Πλοίαρχο ή
Κυβερνήτη που συνάπτει τη σύμβαση ναύλωσης (ναυλοσύμφωνο) ως
συμβαλλόμενο μέρος για λογαριασμό του πλοιοκτήτη/εκναυλωτή κατόπιν
σχετικής εξουσιοδότησης και όχι στις περιπτώσεις που έχει την ευθύνη
μόνο για την εκτέλεση της ναύλωσης”.
Τέλος, ένα άλλο θέμα που απασχολεί το χώρο των γιώτινγκ είναι η ύπαρξη
1.000 ξύλινων τουριστικών σκαφών με τουρκική σημαία που δεν είναι
συμμορφωμένα με τις προυποθέσεις του
Paris MOU που αφορούν στα θέματα ασφάλειας των επαγγελματικών σκαφών.
Πέρσι, οι Λιμενικές Αρχές είχαν απαγορεύσει την προσέγγιση των σκαφών
αυτών στα ελληνικά νησιά, ωστόσο, εφέτος, σύμφωνα με πληροφορίες, τα
σκάφη της κατηγορίας αυτής προσφάτως εξασφάλισαν κρατικά τουρκικά
έγγραφα που ξεπερνούν τις διεθνείς συμβάσεις και θα επιστρέψουν στο
Αιγαίο.

Top