Είστε εδώ:
Αρχική > ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ > Μεγάλες προοπτικές της Ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα

Μεγάλες προοπτικές της Ναυπηγοεπισκευής στην Ελλάδα

Τεράστια είναι η συνεισφορά των κλάδων της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών στην εθνική οικονομία. Αυτό αποδεικνύεται από σχετική μελέτη του ΚΕΠΕ η οποία αναφέρει ότι το έτος 2008 συμμετείχε με ποσοστό 2,4% επί της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης.
Το μερίδιο αυτό αυξήθηκε το επόμενο έτος 2009 και άρχισε να υποχωρεί σημαντικά στο 1,6% από το έτος 2010 και στη συνέχεια παρέμεινε σταθερό στη μέχρι και το έτος 2013. Όσον αφορά το μερίδιο των συγκεκριμένων κλάδων στην απασχόληση, αυτό αντιστοιχούσε αθροιστικά στο 2,4% το 2008, παρέμεινε περίπου σταθερό μέχρι και το 2010, υποχώρησε στο 1,8% το 2011 και εμφανίζει διακυμάνσεις τα επόμενα χρόνια όπου διαμορφώθηκε στο 1,9% το 2013.
Τα οικονομικά μεγέθη συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα μερίδια της ναυπηγοεπισκευής στην παραγωγή του τομέα της μεταποίησης όλων των ευρωπαϊκών χωρών γίνεται αντιληπτό ότι στην περίπτωση της Ελλάδας η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικής δυναμικής παραγωγική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την μελέτη του ΚΕΠΕ η σημασία της ναυπηγοεπισκευής για τη χώρα δεν εξαντλείται μόνο στην εικόνα που αντανακλούν τα συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, αλλά σχετίζεται και με μία σειρά από άλλες παραμέτρους, τα οποία είναι σκόπιμο να ληφθούν υπόψη. Αναλυτικότερα επισημαίνεται ότι οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων που εντάσσονται στους κλάδους της ναυπήγησης και επισκευής πλοίων και σκαφών συνδέονται με την παραγωγή και την απασχόληση σε μία σειρά εγχώριων επιχειρήσεων άλλων κλάδων.
Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, η σύνδεση αυτή είναι έντονη ακόμα και υπό τις παρούσες συνθήκες ασθενών επιδόσεων της ναυπηγοεπισκευής, όπως ισχύει στην περίπτωση των βιομηχανικών επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται στη ναυπηγοεπισκευή.
Σε άλλες περιπτώσεις, η σύνδεση μπορεί να είναι δυνητικά πολύ σημαντική στο μέλλον, με χαρακτηριστικά παραδείγματα:
– τη σχέση με τον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών και τις σημαντικές συνέργειες που μπορεί να προκύψουν μεταξύ της ναυπηγοεπισκευής και των δραστηριοτήτων του Λιμανιού του Πειραιά
– τη σχέση με τον κλάδο της χαλυβουργίας, ο οποίος παράγει τη βασικότερη πρώτη ύλη για τη ναυπηγοεπισκευή και διαθέτει ισχυρή βιομηχανική βάση στη χώρα και μεγάλες εγκαταστάσεις πλησίον των ναυπηγείων (Ελευσίνα, Ασπρόπυργος).
Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην μελέτη, η εγχώρια ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία έχει σημασία για τα μεγέθη του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών της χώρας. Επίσης, τονίζεται ότι η μεγάλη δραστηριότητα της Ελλάδας στον τομέα της ναυτιλίας, σε συνδυασμό με τις αδυναμίες της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, συνεπάγεται μεγάλο ύψος εισαγωγών πλοίων και σημαντικό έλλειμμα στο σχετικό ισοζύγιο, ιδιαίτερα σε περιόδους ανάκαμψης λαι κορύφωσης της διεθνούς ναυπηγικής δραστηριότητας.
Συμπερασματικά επισημαίνεται στην έρευνα του ΚΕΠΕ ότι η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία δύναται στο άμεσο μέλλον να συμβάλλει σημαντικά στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου αγαθών της χώρας, μέσω της κάλυψης μεγαλύτερου τμήματος των αναγκών της ελληνικής ναυτιλίας αλλά και μέσω της αύξησης των εξαγωγών. Επίσης, τονίζεται ότι οι σημαντικές διαστάσεις του ρόλου της ναυπηγικής βιομηχανίας για τη χώρα σχετίζονται με την ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογίας, με τις επιδράσεις σε τοπικό επίπεδο, αλλά και με την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και την άμυνα σε εθνικό επίπεδο. Αναφέρεται επίσης στην μελέτη ότι η ναυπηγική δραστηριότητα αποτελεί τομέα στον οποίο αναπτύσσονται και εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες, οι οποίες στη συνέχεια διαχέονται και σε άλλους κλάδους όπως είναι οι βιομηχανίες που τροφοδοτούν τη ναυπηγοεπισκευή, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο ευρύτερα στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας και στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού της χώρας.
Επισημαίνεται επίσης ότι τα ναυπηγεία και οι άλλες ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες, όσο και οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που τα τροφοδοτούν, βρίσκονται στην πλειονότητά τους συγκεντρωμένες σε πολύ συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας και αναφέρονται οι περιοχές του Πειραιά, Περάματος,Σαλαμίνας,Ελευσίνας,Σχιστού, Σύρου και Χαλκίδας. Το συμπέρασμα που προκύπτει από την διαπίστωση αυτή είναι
ότι οι δραστηριότητες της ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την απασχόληση και τη συνοχή στις τοπικές κοινωνίες των περιοχών αυτών. Επιπλέον, προκύπτει από την μελέτη του ΚΕΠΕ ότι η ναυπηγική βιομηχανία έχει ιδιαίτερη σημασία από πλευράς εθνικής άμυνας, στο σκέλος της εξασφάλισης της δυνατότητας κατασκευής και συντήρησης πλοίων και υποβρυχίων του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ καλύπτει και τις ανάγκες συντήρησης των πλοίων της εγχώριας ακτοπλοΐας, λειτουργίας ιδιαίτερα σημαντικής για την ασφάλεια των μεταφορών σε μία νησιωτική χώρα όπως η Ελλάδα.

Τα ναυπηγεία, επίσης, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν σημαντικά την παραγωγική τους δραστηριότητα, η οποία σήμερα περιορίζεται σε σημαντικό βαθμό σε έργα για το Πολεμικό Ναυτικό. Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τεχνογνωσία του ανθρωπίνου δυναμικού του κλάδου, αλλά και τις δραστηριότητες στις οποίες εξειδικεύονται επιτυχώς τα ναυπηγεία των ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών χωρών, τα ναυπηγεία της Ελλάδας θα μπορούσαν να προσανατολιστούν προς εργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως, ενδεικτικά, οι κατασκευές ειδικών κατηγοριών πλοίων και σκαφών (π.χ. Ro-Ro, μέγα-γιοτ), οι σύνθετες εργασίες επισκευής πλοίων της εμπορικής ναυτιλίας (με σημαντικό δυνητικό πελάτη, όπως αναφέρεται παρακάτω, την ελληνόκτητη ναυτιλία), ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός επιβατηγών και κρουαζιερόπλοιων και οι κατασκευές και επισκευές πολεμικών πλοίων και υποβρυχίων.
Υπενθυμίζεται ότι στον Πειραιά και στη Σύρο, αυτήν την περίοδο προγραμματίζονται και πρραγματοποιούνται επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό άνω των 105 εκατ. ευρώ.

Top