Είστε εδώ:
Αρχική > ΕΝΩΣΕΙΣ > Πλοηγοί, κρουαζιέρα, τελωνεία οι προτεραιότητες για την Δ.Ν.Ε.

Πλοηγοί, κρουαζιέρα, τελωνεία οι προτεραιότητες για την Δ.Ν.Ε.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στα Γραφεία της Δ.Ν.Ε. η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία από το Προεδρείο της Ενώσεως παρουσιάσθηκε ο απολογισμός του έτους 2016 ως και τα εν γένει οικονομικά στοιχεία.

Κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος της Δ.Ν.Ε. κ. Ι. Χατζηαντωνίου αναφέρθηκε στα σοβαρότερα από τα θέματα που απασχόλησαν την Ένωσή μας κατά το παρελθόν έτος 2016, στις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου προς αντιμετώπιση αυτών, τις δοθείσες λύσεις καθώς και στις εξελίξεις επί ενός εκάστου εξ αυτών.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των διαδικασιών ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ.ΑΕ από την Cosco Group, και ήδη αναμένεται ότι ο Πειραιάς θα αναπτυχθεί ως κύριο hub port και πύλη εισόδου – εξόδου της Ν.Α Ευρώπης. Τα σχεδιαζόμενα έργα υποδομής και στα άλλα Terminals καθώς και στην ναυπηγοεπισκευή, εκτιμάται ότι θα προσδώσουν νέα δυναμική στον Πειραιά διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά του. Ήδη προωθούνται όπως είναι γνωστό οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης και του ΟΛΘ.ΑΕ.

Επίσης αναφέρθηκε στην πραγματοποίηση πολλών συναντήσεων των Επιτροπών Εργασίας της Δ.Ν.Ε., προς εξέταση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των Μελών, ενώ σημείωσε ιδιαίτερα την συνεργασία της Δ.Ν.Ε. με συγγενικούς φορείς του Λιμενικού, Ναυτιλιακού και του ευρύτερου εμπορικού χώρου, η οποία συνεχίσθηκε και κατά την διάρκεια του περασμένου έτους, με συσκέψεις και συμμετοχή σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Προέβη επίσης στην συνοπτική παρουσίαση των ενεργειών του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου, στα πλαίσια των δράσεων προς επίλυση διαφόρων προβλημάτων, σε μία σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών, Ναυτιλίας, Περιφέρειας Αττικής, Επιμελητηρίων, και άλλων Φορέων, με την επισήμανση της επιτυχούς πάντοτε παρουσίας της Ενώσεως στον Λιμενικό και ευρύτερο Ναυτιλιακό και Εμπορικό χώρο.

Τέλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα:

α. Στο θέμα της αναγκαιότητος διοικητικής και λειτουργικής αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού της Πλοηγικής Υπηρεσίας, προς βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και την άρση των μέχρι τώρα δυσλειτουργιών αυτής, τόσο σε θέματα έλλειψης πλοηγών όσο και σε έλλειψη πλοηγίδων.

β. Στο θέμα των προγραμματιζομένων συναντήσεων του Προεδρείου της Ενώσεώς μας με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με βασικούς στόχους την διευκόλυνση του εμπορίου μέσω απλοποίησης των Τελωνειακών διαδικασιών, της εφαρμογής ηλεκτρονικών συστημάτων, της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων κλπ. και

γ. Στο θέμα της σύστασης από το Υπουργείο Ναυτιλίας της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας, στην οποία συμμετέχει δι’ εκπροσώπων της η Δ.Ν.Ε., με στόχο την χάραξη της αναγκαίας πολιτικής, προς ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της Κρουαζιέρας.

δ. Στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο Κλάδος μας εν όψει σχεδιαζομένων δομικών αλλαγών, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον επιχειρησιακό τομέα, όπως συμμαχίες μεγάλων Ναυτιλιακών Εταιρειών, λιμενικές αναδιαρθρώσεις, παραγγελίες σε νεότευκτα Containerships με μεγάλες μεταφορικές ικανότητες, νέες τεχνολογικές εφαρμογές, αυτοματισμούς, logistics κλπ.

Top